sworn.app

Fundusze Europejskie

Cele projektu

W wyniku realizacji projektu powstanie nowa aplikacja sworn.app ułatwiająca kontakty i współpracę pomiędzy tłumaczami przysięgłymi i ich klientami. Aplikacja będzie umożliwiała wykorzystanie danych publicznych w sposób przynoszący znaczące korzyści zarówno dla tłumaczy przysięgłych, jak i dla ich klientów. Powstanie dostępny przez aplikację i serwis webowy portal dla tłumaczy przysięgłych, przy pomocy którego ich potencjalni klienci będą mogli wyszukać odpowiedniego tłumacza, zamówić u niego usługę i dokonać płatności. Powstanie nowoczesny kanał bezpośredniej komunikacji tłumaczy przysięgłych z klientami zarówno prywatnymi, jak i instytucjonalnymi. Narzędzie pozwoli klientom na sprawne odnalezienie najbardziej odpowiedniego do ich potrzeb tłumacza (język, specjalizacja, lokalizacja, dostępność, terminy itd.) oraz na przeprowadzenie pełnego procesu realizacji usługi. Klient zdecydowanie łatwiej i szybciej dotrze do tłumacza gotowego zrealizować dane zlecenia, natomiast tłumacz otrzymywał będzie zapytania pasujące do profilu jego usług. Dodatkowym celem będzie propagowanie wykorzystania e-podpisów wśród tłumaczy przysięgłych i ich klientów poprzez umożliwienie przesyłania dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym w miejsce dokumentów papierowych.

Planowane efekty

Dzięki zapewnieniu dostępu do szczegółowej informacji o ofercie tłumaczy przysięgłych, klienci łatwo dotrą do tłumacza oferującego najbardziej pasujące do ich potrzeb kompetencje oraz terminy realizacji usługi. Zminimalizowana zostanie liczba kontaktów, które nie prowadzą do realizacji zlecenia. Proces realizacji usługi ulegnie ułatwieniu i skróceniu. Tłumacze zyskają dodatkowe narzędzie marketingowe minimalizujące czasu konieczny na działalność sprzedażową.

Fundusze Europejskie

Projekt „Zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego poprzez stworzenie aplikacji dla tłumaczy przysięgłych i ich klientów” nr POPC.02.04.00-00-0005/20 jest realizowany w ramach Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” II Osi Priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Wartość projektu: 657 775,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 551 635,26 zł

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 1/07/2021

z dnia 13.07.2021 r. na projekt UX i grafikę aplikacji sworn.app w związku z realizacją projektu nr POPC.02.04.00-00-0005/20 „Zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego poprzez stworzenie aplikacji dla tłumaczy przysięgłych i ich klientów”.
Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty

Zapytanie ofertowe 2/07/2021

z dnia 12.11.2021 r. na prace programistyczne polegające na stworzeniu natywnej aplikacji sworn.app dla systemu Android w związku z realizacją projektu nr POPC.02.04.00-00-0005/20 „Zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego poprzez stworzenie aplikacji dla tłumaczy przysięgłych i ich klientów”.
Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty

Zapytanie ofertowe 3/07/2021

z dnia 12.11.2021 r. na prace programistyczne polegające na stworzeniu natywnej aplikacji sworn.app dla systemu iOS w związku z realizacją projektu nr POPC.02.04.00-00-0005/20 „Zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego poprzez stworzenie aplikacji dla tłumaczy przysięgłych i ich klientów”.
Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty

Zapytanie ofertowe 1/10/2022

z dnia 25.10.2022 r. na działania promocyjne aplikacji sworn.app w związku z realizacją projektu nr POPC.02.04.00-00-0005/20 „Zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego poprzez stworzenie aplikacji dla tłumaczy przysięgłych i ich klientów”.
Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty

Przewiń do góry