flipbit

nowatorskie rozwiązania informatyczne

Oferta

Konsulting biznesowy

Przed zaproponowaniem rozwiązań informatycznych przeprowadzamy kompleksową analizę potrzeb klienta. W oparciu o jej wyniki proponujemy optymalizację procesów biznesowych w celu obniżenia ich kosztów i/lub skrócenia czasu ich realizacji. To pozwala na wdrożenie optymnalnych rozwiązań informatycznych oraz automatyzację procesów.

Aplikacje biznesowe

Tworzymy i wdrażamy aplikacje biznesowe pod klucz działające w chmurze lub na serwerach klienta - zgodnie z potrzebami. W razie potrzeby nasze rozwiązania są otwarte na współprace z systemami kontrahentów klienta (dostawcy, obiorcy, biuro rachunkowe itp.). Zapewniamy ciągły rozwój aplikacji dostosowany do zmieniających się potrzeb i zmian w otoczeniu rynkowym.

Rozwiązania w chmurze

Przeniesienie aplikacji biznesowych do sieci jest szczególnie korzystne dla firm posiadających wiele rozproszonych oddziałów, partnerów handlowych czy mobilnych pracowników. Dostęp do aplikacji odbywa się przez przeglądarkę internetową, nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania na komputerach użytkowników, aktualizacje systemu przebiegają automatycznie. Użytkownicy mogą pracować na dowolnym sprzęcie pracującym z dowolnym systemem operacyjnym, zwykle wystarczą komputery o bardzo niskich parametrach, możliwy jest dostęp przez smartfony.Oprogramowanie jako usługa

Nasze rozwiązania oferujemy w modelu oprogramowanie jako usługa (software as a service). Nie wymaga to ponoszenia znaczących kosztów oprogramowania i sprzętu na początku działania systemu, a polega na płaceniu na bieżąco za wykorzystane rozwiązania zarówno programowe jak i sprzętowe. Zapewnia to przewidywalne koszty systemu oraz jego stały rozwój zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkowników. Nie ma problemu z zakupem nowego serwera, oprogramowania systemowego czy bazodanowego do niego, jego utrzymaniem, administrowaniem, zapewnieniem kopii zapasowych i ciągłym unowocześnianiem.Rozwiązania

Informatyzacja procesów logistycznych

Specjalizujemy się w tworzeniu systemów wspierających procesy logistyczne począwszy od prognozowania popytu, poprzez realizację zamówień, gospodarkę magazynową, obieg dokumentów aż do kontroli należności. Stosujemy podejście integracyjne w którym zasadnicza rolę odgrywa usprawnienie przepływów towarów i informacji nie tylko w obrębie przedsiębiorstwa ale także pomiędzy współpracującymi jednostkami, od dostawców surowców do końcowych nabywców.Oprogramowanie dla sieci franczyzowych

Tworzymy rozwiązania pozwalające na kompleksową obsługę sieci franczyzowych zapewniające pełny system informatyczny zarówno dla franczyzodawcy jak i franczyzobiorcy. System zapewnia obsługę procesów logistycznych i komunikacyjnych.

Inne

Outsourcing informatyczny dla małych firm.

Dobór i dostawa sprzętu komupterowego i oprogramowania.